Logo

Czym jest polityka Zero Trust?

Czym jest polityka Zero Trust?

Wstęp

Polityka Zero Trust to zaawansowana strategia bezpieczeństwa, która zakłada, że żadne urządzenie ani użytkownik nie powinien być automatycznie uznawany za zaufanego, nawet jeśli znajduje się wewnątrz sieci organizacyjnej. 

Model Zero Trust wymaga, aby każdy dostęp do zasobów był autoryzowany i weryfikowany, co znacząco podnosi poziom ochrony danych.

Czym jest polityka Zero Trust?

Podstawowe założenia polityki Zero Trust

Polityka Zero Trust opiera się na kilku kluczowych założeniach:

 1. Nieufność wobec urządzeń i użytkowników: Zakłada się, że każde urządzenie i każdy użytkownik mogą być potencjalnie zainfekowane lub mieć złe intencje.

 2. Minimalizacja przywilejów: Użytkownicy i urządzenia otrzymują tylko minimalne uprawnienia niezbędne do wykonania swoich zadań.

 3. Monitorowanie i weryfikacja: Wszystkie działania w sieci są monitorowane, a każdy dostęp do zasobów musi być weryfikowany.

 4. Zarządzanie tożsamością i dostępem: Stosuje się zaawansowane mechanizmy zarządzania tożsamością i dostępem, takie jak uwierzytelnianie wieloskładnikowe (MFA).

Jak działa polityka Zero Trust?

Identyfikacja i klasyfikacja zasobów

Pierwszym krokiem w wdrożeniu polityki Zero Trust jest identyfikacja i klasyfikacja wszystkich zasobów, które muszą być chronione. Należą do nich serwery, bazy danych, aplikacje oraz dane przechowywane na urządzeniach końcowych. 

Każdy z tych zasobów musi być dokładnie zidentyfikowany i skategoryzowany według poziomu ryzyka i znaczenia dla organizacji.

Zarządzanie tożsamościami i dostępem

Kolejnym kluczowym elementem jest zarządzanie tożsamościami i dostępem. Każdy użytkownik i każde urządzenie muszą być dokładnie zidentyfikowane i uwierzytelnione przed uzyskaniem dostępu do jakichkolwiek zasobów. Proces ten obejmuje:

 • Uwierzytelnianie wieloskładnikowe (MFA): Wymaga dodatkowego dowodu tożsamości, poza standardowym loginem i hasłem.

 • Polityki dostępu oparte na rolach (RBAC): Przyznawanie dostępu na podstawie roli użytkownika w organizacji.

 • Dynamiczne uwierzytelnianie: Weryfikacja tożsamości w czasie rzeczywistym, w zależności od kontekstu i ryzyka.

Ciągłe monitorowanie i analiza zachowań

Zero Trust wymaga ciągłego monitorowania i analizy zachowań użytkowników i urządzeń. Wszystkie działania są rejestrowane i analizowane w celu wykrycia nieautoryzowanych lub podejrzanych aktywności. 

W przypadku wykrycia anomalii, systemy bezpieczeństwa mogą automatycznie zablokować dostęp lub wysłać alert do administratorów.

Segmentacja sieci

Segmentacja sieci to kolejny istotny element polityki Zero Trust. Polega na podzieleniu sieci na mniejsze, izolowane segmenty, co ogranicza możliwość rozprzestrzeniania się ataków wewnątrz sieci. 

Każdy segment jest chroniony oddzielnymi politykami bezpieczeństwa, co dodatkowo podnosi poziom ochrony.

Korzyści z wdrożenia polityki Zero Trust

Wdrożenie polityki Zero Trust przynosi szereg korzyści dla organizacji:

 • Wzrost poziomu bezpieczeństwa: Dzięki rygorystycznym procedurom uwierzytelniania i weryfikacji, organizacje mogą lepiej chronić swoje zasoby przed atakami.

 • Zmniejszenie ryzyka wewnętrznych zagrożeń: Nieufność wobec wewnętrznych użytkowników i urządzeń pozwala na szybkie wykrycie i zneutralizowanie potencjalnych zagrożeń.

 • Lepsza kontrola dostępu: Organizacje mogą precyzyjnie kontrolować, kto i kiedy ma dostęp do określonych zasobów, co ogranicza ryzyko nieautoryzowanego dostępu.

 • Zgodność z regulacjami: Wdrożenie Zero Trust pomaga organizacjom spełniać wymagania różnych regulacji dotyczących ochrony danych, takich jak GDPR czy HIPAA.

Wyzwania związane z wdrożeniem polityki Zero Trust

Kompleksowość implementacji

Wdrożenie polityki Zero Trust jest skomplikowane i wymaga znaczących zmian w infrastrukturze IT organizacji. Konieczne jest dokładne zmapowanie wszystkich zasobów, zdefiniowanie polityk dostępu oraz wdrożenie zaawansowanych mechanizmów uwierzytelniania i monitorowania.

Koszty

Wdrożenie Zero Trust wiąże się z kosztami związanymi z zakupem i implementacją nowych technologii oraz szkoleniem personelu. Mimo to, inwestycje te mogą przynieść długoterminowe korzyści w postaci lepszego bezpieczeństwa i mniejszego ryzyka incydentów.

Zmiana kultury organizacyjnej

Zero Trust wymaga zmiany podejścia do bezpieczeństwa w całej organizacji. Wszyscy pracownicy muszą być świadomi nowych zasad i procedur, a także być gotowi do przestrzegania ich w codziennej pracy. Edukacja i szkolenia są kluczowe dla sukcesu wdrożenia.

Czym jest polityka Zero Trust?

Podsumowanie

Polityka Zero Trust to nowoczesne podejście do bezpieczeństwa, które zakłada, że żaden użytkownik ani urządzenie nie powinno być automatycznie uznawane za zaufane. 

Dzięki zaawansowanym mechanizmom uwierzytelniania, monitorowania i segmentacji sieci, organizacje mogą skutecznie chronić swoje zasoby przed różnorodnymi zagrożeniami. 

Wdrożenie Zero Trust wymaga jednak znaczących zmian w infrastrukturze i kulturze organizacyjnej, co wiąże się z pewnymi wyzwaniami, ale także przynosi liczne korzyści w postaci wyższego poziomu bezpieczeństwa i zgodności z regulacjami.

Udostępnij na:

Share on facebook
Share on linkedin

Zobacz również

Scroll to Top